"originally built" — Słownik kolokacji angielskich

originally built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo zbudować
  1. build czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The building was originally built in the early 20th century.