"built entirely" — Słownik kolokacji angielskich

built entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbudowany całkowicie
  1. build czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Within fifty years the area was entirely built over with a population of nearly 70,000.

powered by  eTutor logo