PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"composed entirely" — Słownik kolokacji angielskich

composed entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisany całkowicie
  1. compose czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Does an administration composed entirely of women make a difference?