"mainly composed" — Słownik kolokacji angielskich

mainly composed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie napisać
  1. compose czasownik + mainly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The committee is to be composed mainly of members from third world countries.

powered by  eTutor logo