"consist mainly" — Słownik kolokacji angielskich

consist mainly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się głównie
  1. consist czasownik + mainly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The team mainly consists of under-21 players at the club.