"consist entirely" — Słownik kolokacji angielskich

consist entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się całkowicie
  1. consist czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    At the start, my writing consisted almost entirely of science fiction.

powered by  eTutor logo