"depend entirely" — Słownik kolokacji angielskich

depend entirely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zależ całkowicie
  1. depend czasownik + entirely przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    So we will have to depend entirely on our own resources.