"consist primarily" — Słownik kolokacji angielskich

consist primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się pierwotnie
  1. consist czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The Museum collection consists of work primarily from the 20th and 21st century.