"based primarily" — Słownik kolokacji angielskich

based primarily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oparty pierwotnie
  1. base czasownik + primarily przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Marriage and personal status are primarily based on the religious law of the individual concerned.