TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"base" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "base" po angielsku

base *****

Antarctic Bases and Buildings - The ... ... Base ... obrazek do "base" po polsku
rzeczownik
 1. podstawa, baza, spód (najniższa część czegoś) [policzalny]
  The base of the vase is very heavy. (Spód wazy jest bardzo ciężki.)
  The base of the old sculpture was chipped. (Spód rzeźby był ułamany.)
 2. podstawa, baza (na której coś się opiera)
  Education is the base of knowledge. (Edukacja jest podstawą wiedzy.)
  The primer is the base of make up. (Baza utrwalająca pod makijaż to podstawa makijażu.)
 3. baza, zaplecze (np. naukowe) [policzalny]
  The research and development base is working with the automobile industry. (Baza badań i rozwoju pracuje z przemysłem samochodowym.)
  Is the needed equipment in the base? (Czy potrzebny sprzęt znajduje się na zapleczu?)
 4. baza (np. wojskowa) [policzalny]
  The army relocated base from Afghanistan to Pakistan. (Armia przeniosła bazę z Afganistanu do Pakistanu.)
  Soldiers are in a military base. (Żołnierze są w bazie wojskowej.)
 5. baza, podstawowy składnik (jakiejś substancji, leku) [tylko liczba pojedyncza]
  These ingredients are the base for skin care products. (Te składniki są bazą dla produktów do pielęgnacji skóry.)
  What is the base of this dish? (Co jest podstawowym składnikiem tego dania?)
 6. baza (w baseballu) [policzalny]
  John reaches the second base. (John dobiega do drugiej bazy.)
  Run to the third base! (Biegnij do trzeciej bazy!)
 7. podkład, nasada [tylko liczba pojedyncza]
  It is a good base for your make-up. (To jest dobry podkład dla twojego makijażu.)
  My hair is dry, mostly at the base of hair. (Moje włosy są suche, głównie przy nasadzie włosów.)
 8. zasada (w chemii) [policzalny]
  We need to use base in this chemical reaction. (Musimy użyć zasady w tej reakcji chemicznej.)
  I mixed a base and an acid in one test-tube. (Wymieszałam zasadę i kwas w jednej probówce.)
 9. baza, podstawa (systemu liczbowego) termin techniczny [policzalny]
  Can you tell me the base of this logarithm? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest podstawa tego logarytmu?)
 10. podstawa (potęgi)
  zobacz także: index
 11. kosmodrom, baza kosmiczna
 12. baza (np. podkład, krem BB) [policzalny lub niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. bazować, opierać (coś na czymś) [przechodni]
  The decision is based on facts. (Decyzja jest oparta na faktach.)
  Is this film based on a book? (Czy ten film jest oparty na książce?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. nikczemny, niegodziwy, podły, niski
  Some say he is a base person, but it's not true. (Niektórzy mówią, że on jest podłą osobą, ale to nie prawda.)
  I didn't know you could be so base. (Nie wiedziałem, że możesz być tak podły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "base"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
idiom
kolokacje