KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"base company" — Słownik kolokacji angielskich

base company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podstawa spółka
  1. base czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a family based company with long tradition in show and entertainment business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo