ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"advise companies" — Słownik kolokacji angielskich

advise companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź spółkom
  1. advise czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The firm advises companies on the impact of various restructuring steps.

powered by  eTutor logo