"company based" — Słownik kolokacji angielskich

company based kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spółka oparła
  1. base czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She said 130 jobs would be cut in Georgia, where the company is based.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo