"advise clients" — Słownik kolokacji angielskich

advise clients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź klientom
  1. advise czasownik + client rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His mother works from her home, advising clients on how to deal with back problems.

    Podobne kolokacje: