"tell clients" — Słownik kolokacji angielskich

tell clients kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz klientom
  1. tell czasownik + client rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I often tell my clients to remember that we are made from the Light.

    Podobne kolokacje: