"tell investigators" — Słownik kolokacji angielskich

tell investigators kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz oficerom śledczym
  1. tell czasownik + investigator rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But trustees told investigators they had not made such calls.

powered by  eTutor logo