"cooperate with investigators" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współpracuj z oficerami śledczymi
  1. cooperate czasownik + investigator rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We have been cooperating with investigators, providing documents and information."

powered by  eTutor logo