"tell jokes" — Słownik kolokacji angielskich

tell jokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opowiadaj dowcipy
  1. tell czasownik + joke rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Instead, someone would tell me a good joke at a party and I'd just light up.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell jokes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell jokes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne