"tell reporters" — Słownik kolokacji angielskich

tell reporters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz reporterom
  1. tell czasownik + reporter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His parents found out after the fact, they told reporters.

powered by  eTutor logo