"say with reporters" — Słownik kolokacji angielskich

say with reporters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiedz z reporterami
  1. say czasownik + reporter rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It's like a marriage," she said about the relationship with reporters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo