"join as a reporter" — Słownik kolokacji angielskich

join as a reporter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz jako reporter
  1. join czasownik + reporter rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1985 he joined the Four Corners program as a reporter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo