"base organization" — Słownik kolokacji angielskich

base organization kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): organizacja podstawy
  1. base czasownik + organization rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Committee is composed of 52 members representing public office, community based organizations and business.

powered by  eTutor logo