"nikczemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nikczemny" po polsku — Słownik angielsko-polski

nikczemny

przymiotnik
 1. evil **
  • zły, nikczemny
   You are making me out to be some kind of evil mother. (Przedstawiasz mnie jako jakąś złą matkę.)
   He regrets his evil deeds. (On żałuje swoich złych uczynków.)
   This actor always plays evil characters. (Ten aktor zawsze gra złe postacie.)
   link synonimy: wicked, bad
 2. bad *****
  • zły, nikczemny
   You're a bad person, you know that? (Jesteś bardzo złą osobą, wiesz o tym?)
   Don't trust her, she's evil. (Nie ufaj jej, ona jest zła.)
   She is a bad person. (Ona jest złą osobą.)
   link synonim: evil
   przeciwieństwo: good
 3. wicked *
 4. vicious *
  • podły, złośliwy, nikczemny
   Their words were so vicious that she cried. (Ich słowa były tak złośliwe, że się popłakała.)
   These vicious rumours aren't true! (Te podłe plotki nie są prawdziwe!)
 5. vile
 6. despicable
  • nikczemny, podły
   Only a monster could commit such a despicable crime. (Tylko potwór mógł popełnić tak nikczemne przestępstwo.)
 7. sordid
 8. abject
 9. nefarious
 10. unholy
 11. black *****
  • podły, nikczemny (np. uczynek) literary
   Murder is a black deed. (Morderstwo to nikczemny uczynek.)
 12. villainous
 13. base *****
  • nikczemny, niegodziwy, podły, niski
   Some say he is a base person, but it's not true. (Niektórzy mówią, że on jest podłą osobą, ale to nie prawda.)
   I didn't know you could be so base. (Nie wiedziałem, że możesz być tak podły.)
 14. shabby
  • podły (postępek), nikczemny (zamiar) old-fashioned
   She tried to apologize for her shabby treatment of him. (Ona próbowała przeprosić za podłe traktowanie go.)
 15. dastardly
 16. ignoble
 17. unblessed , także: unblest
 18. blackguardly
 19. black-hearted
 20. facinorous
 21. reprobate
 22. low-down , także: lowdown
 23. miscreant   literary
 24. dauby
 25. nidering

Powiązane zwroty — "nikczemny"

rzeczownik
przysłówek
nikczemnie = wickedly +4 znaczenia