"nikczemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nikczemny" po polsku

nikczemny

obrazek do "evil" po polsku obrazek do "bad" po polsku
przymiotnik
 1. evil **
  • zły, nikczemny
   You are making me out to be some kind of evil mother. (Przedstawiasz mnie jako jakąś złą matkę.)
   He regrets his evil deeds. (On żałuje swoich złych uczynków.)
   This actor always plays evil characters. (Ten aktor zawsze gra złe postacie.)
   link synonimy: wicked, bad
 2. bad *****
  • zły, nikczemny
   You're a bad person, you know that? (Jesteś bardzo złą osobą, wiesz o tym?)
   Don't trust her, she's evil. (Nie ufaj jej, ona jest zła.)
   She is a bad person. (Ona jest złą osobą.)
   link synonim: evil
   przeciwieństwo: good
 3. wicked *
 4. vicious *
  • podły, złośliwy, nikczemny
   Their words were so vicious that she cried. (Ich słowa były tak złośliwe, że się popłakała.)
   These vicious rumours aren't true! (Te podłe plotki nie są prawdziwe!)
 5. vile
 6. despicable
  • nikczemny, podły
   Only a monster could commit such a despicable crime. (Tylko potwór mógł popełnić tak nikczemne przestępstwo.)
   link synonim: sleazoid
 7. foul *
 8. sordid
 9. abject
 10. unholy
 11. nefarious termin literacki , nefast termin literacki
  • niegodziwy, nikczemny, niecny
   We're up to nothing nefarious. (Nie kombinujemy niczego nikczemnego.)
 12. black *****
 13. villainous
 14. base *****
  • nikczemny, niegodziwy, podły, niski
   Some say he is a base person, but it's not true. (Niektórzy mówią, że on jest podłą osobą, ale to nie prawda.)
   I didn't know you could be so base. (Nie wiedziałem, że możesz być tak podły.)
 15. shabby
  • podły (postępek), nikczemny (zamiar) przestarzale
   She tried to apologize for her shabby treatment of him. (Ona próbowała przeprosić za podłe traktowanie go.)
 16. dastardly
 17. ignoble
 18. blackguardly
 19. black-hearted
 20. unblessed , także: unblest
 21. sleazoid
 22. facinorous
 23. reprobate
 24. low-down , także: lowdown
 25. miscreant   termin literacki
 26. dauby
 27. nidering

Powiązane zwroty — "nikczemny"

rzeczownik
przysłówek
nikczemnie = wickedly +4 znaczenia

powered by  eTutor logo