BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"touch base" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "touch base" po angielsku

touch base

idiom
  1. skontaktować się z kimś
    I'll touch base with you before the meeting. (Skontaktuję się z tobą przed spotkaniem.)

Powiązane zwroty — "touch base"

phrasal verb
touch base with somebody = pogadać z kimś, zagadać do kogoś (np. żeby dowiedzieć się czegoś) +1 znaczenie

"touch base" — Słownik kolokacji angielskich

touch base kolokacja
  1. touch czasownik + base rzeczownik = skontaktować się z kimś
    Bardzo silna kolokacja

    I just wanted to touch base and see how things were going.

powered by  eTutor logo