BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"return to one's base" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś podstawa
  1. return czasownik + base rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they didn't have the opportunity to return to their base immediately.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo