BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"steal several bases" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij kilka podstaw
  1. steal czasownik + base rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can steal a base when you need a run.

powered by  eTutor logo