"steal horses" — Słownik kolokacji angielskich

steal horses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukradnij konie
  1. steal czasownik + horse rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And, more to the point, why was she trying to steal his horse in the middle of the night?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo