Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"touch one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

touch one's hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś ręka
  1. touch czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Once I saw them touch hands, for just a second.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo