BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"touch one's arm" — Słownik kolokacji angielskich

touch one's arm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś ramię
  1. touch czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He didn't see her until she was close enough to touch his arm.

podobne do "touch one's arm" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "touch one's arm" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo