"sell arms" — Słownik kolokacji angielskich

sell arms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj broń
  1. sell czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And selling arms to Iran, in secret, was, to put it simply, bad policy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo