BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"touch one's shoulder" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś ramię
  1. touch czasownik + shoulder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He reached across the small table to touch her shoulder.

powered by  eTutor logo