"opierać coś na czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opierać coś na czymś" po polsku

opierać coś na czymś

phrasal verb
 1. build something on something
  • bazować coś na czymś, opierać coś na czymś
   All of your theories are built on untrue accusations. (Wszystkie twoje teorie są oparte na nieprawdziwych oskarżeniach.)
   What did you build your theory on? (Na czym oparłaś swoją teorię?)
 2. base something on something , base something upon something
  • bazować coś na czymś, opierać coś na czymś
   How can you base your thesis on such stupid rumours? (Jak możesz opierać swoją tezę na takich głupich pogłoskach?)
phrasal verb
 1. go on something *****
  • opierać się na czymś (np. na dowodach)
   Our verdict goes on the young woman's words. (Nasz wyrok opiera się na słowach tej młodej kobiety.)
   My opinion went on exclusively on what he said about you. (Moja opinia opierała się wyłącznie na tym, co on o tobie powiedział.)
 2. rely on something *** , rely upon something
 3. draw on something *
 4. draw upon something
 5. consist in something
 1. rest on something formal * , rest upon something formal
  • opierać się na czymś (np. fakcie, idei, przekonaniach)
   The whole strategy rests on one idea. (Cała strategia opiera się na jednym pomyśle.)
czasownik
 1. be grounded on something , be grounded in something
 2. be founded on something , be founded upon something
idiom
 1. lean on somebody informal * , także: lean upon somebody
  • opierać się na kimś, polegać na kimś
   Lisa says that her brother is a person you can always lean on. (Lisa mówi, że jej brat jest osobą, na której zawsze możesz polegać.)
   It is very important to have somebody to lean on. (Jest bardzo ważne, aby mieć kogoś, na kim można się oprzeć.)

powered by  eTutor logo