BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"lean on somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lean on somebody" po angielsku

lean on somebody informal * , także: lean upon somebody

idiom
 1. wywierać na kimś nacisk
  He tried to lean on me but I didn't change my mind. (Próbował wywierać na mnie nacisk, ale nie zmieniłem zdania.)
  If she doesn't want to come, we'll lean on her husband. (Jeśli ona nie będzie chciała przyjść, będziemy wywierać nacisk na jej mężu.)
 2. opierać się na kimś, polegać na kimś
  Lisa says that her brother is a person you can always lean on. (Lisa mówi, że jej brat jest osobą, na której zawsze możesz polegać.)
  It is very important to have somebody to lean on. (Jest bardzo ważne, aby mieć kogoś, na kim można się oprzeć.)
phrasal verb
 1. oprzeć coś o coś
  He leant a ladder against the wall. (On oparł drabinę o ścianę.)
  She is so drunk; let's lean her against the door. (Ona jest taka pijana; oprzyjmy ją o drzwi.)
phrasal verb
 1. opierać się o coś
  He is leaning against the wall. (On opiera się o ścianę.)

powered by  eTutor logo