"opierać się na kimś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opierać się na kimś" po polsku

phrasal verb
 1. go on something *****
  • opierać się na czymś (np. na dowodach)
   Our verdict goes on the young woman's words. (Nasz wyrok opiera się na słowach tej młodej kobiety.)
   My opinion went on exclusively on what he said about you. (Moja opinia opierała się wyłącznie na tym, co on o tobie powiedział.)
 2. rely on something *** , rely upon something
 3. draw on something *
 4. draw upon something
 5. consist in something
 1. rest on something oficjalnie * , rest upon something oficjalnie
  • opierać się na czymś (np. fakcie, idei, przekonaniach)
   The whole strategy rests on one idea. (Cała strategia opiera się na jednym pomyśle.)
czasownik
 1. be grounded on something , be grounded in something
 2. be founded on something , be founded upon something

opierać się na kimś

idiom
 1. lean on somebody potocznie * , także: lean upon somebody
  • opierać się na kimś, polegać na kimś
   Lisa says that her brother is a person you can always lean on. (Lisa mówi, że jej brat jest osobą, na której zawsze możesz polegać.)
   It is very important to have somebody to lean on. (Jest bardzo ważne, aby mieć kogoś, na kim można się oprzeć.)
phrasal verb
 1. come down to somebody
phrasal verb
 1. build something on something
 2. base something on something , base something upon something

powered by  eTutor logo