"zależeć od kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zależeć od kogoś" po polsku

phrasal verb
 1. depend on something ***  
  to rely on something
  Our museum's survival depends on donations. (Istnienie naszego muzeum jest uzależnione od darowizn.)
  Your chance of getting pregnant may also depend on your age. (Twoja szansa na zajście w ciążę może także zależeć od twojego wieku.)
 2. turn on something ** , turn upon something  
  Our good outcome turns on our work. (Nasz dobry wynik zależy od naszej pracy.)
  His words turn on the context. (Jego słowa zależą od kontekstu.)
 3. rest on something formal * , rest upon something formal
 4. ride on something  
 5. turn upon something  
 6. bargain on something
czasownik
 1. hang on something **  
  My career hangs on his decision. (Moja kariera zależy od jego decyzji.)
 2. be dependent on something , be dependent upon something
  • być zależnym od czegoś, zależeć od czegoś
   to be influenced by somebody or something, to be determined by particular circumstances
   Your success is dependent on how hard you work. (Twój sukces jest zależny od tego, jak ciężko pracujesz.)
 3. stand or fall by something , stand or fall on something  
 4. pivot on something , pivot around something  
 5. be contingent on something   formal
 1. be conditioned on something , także: be conditioned upon something , be conditioned by something

zależeć od kogoś

czasownik
 1. be up to somebody *  
phrasal verb
 1. rest with somebody
  • leżeć w czyichś rękach, zależeć od kogoś
   My life rests with you now. (Teraz moje życie leży w twoich rękach.)
   The future of my company rests with the investors. (Przyszłość mojej firmy zależy od inwestorów.)
idiom
 1. lie in one's hands

powered by  eTutor logo