"be grounded in something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be grounded in something" po angielsku

be grounded on something
be grounded in something

czasownik
  1. opierać się na czymś, bazować na czymś, zasadzać się na czymś, być zakorzenionym w czymś, stać czymś
    These estimates are grounded on reliable research. (Te kosztorysy opierają się na wiarygodnych badaniach.)
    His ideas were firmly grounded in his Christian faith. (Jego pomysły poglądy są głęboko zakorzenione w wierze chrześcijańskiej.)

be grounded in something

czasownik
  1. być osadzonym w czymś
phrasal verb
  1. wytrenować kogoś w czymś
    He's new in our office, we have to ground him in our slang. (Jest nowy w naszym biurze, musimy wytrenować go w naszym slangu.)

powered by  eTutor logo