"be grounded on something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be grounded on something" po angielsku

be grounded on something
be grounded in something

czasownik
  1. opierać się na czymś, bazować na czymś, zasadzać się na czymś, być zakorzenionym w czymś, stać czymś
    These estimates are grounded on reliable research. (Te kosztorysy opierają się na wiarygodnych badaniach.)
    His ideas were firmly grounded in his Christian faith. (Jego pomysły poglądy są głęboko zakorzenione w wierze chrześcijańskiej.)

powered by  eTutor logo