"baza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "baza" po polsku

baza

The base Antarctic Bases and Buildings - The ... ... Base ... obrazek do "base" po polsku obrazek do "facility" po polsku
rzeczownik
 1. basis ***
  • podstawa, baza [policzalny]
   The statistics were made on the basis of demographic data. (Statystyki zostały wykonane na podstawie danych demograficznych.)
   You get to know them on a personal basis too. (Masz także okazję poznać ich osobiście.)
   This task may be done on an individual or group project basis. (To zadanie może być wykonane indywidualnie bądź w projekcie grupowym.)
   On the basis of the evidence, work was all she had. (Sądząc po dowodach, praca była wszystkim, co miała.)
   zobacz także: standard
  • baza (baza przestrzeni wektorowej)
 2. base *****
  • podstawa, baza, spód (najniższa część czegoś) [policzalny]
   The base of the vase is very heavy. (Spód wazy jest bardzo ciężki.)
   The base of the old sculpture was chipped. (Spód rzeźby był ułamany.)
  • podstawa, baza (na której coś się opiera)
   Education is the base of knowledge. (Edukacja jest podstawą wiedzy.)
   The primer is the base of make up. (Baza utrwalająca pod makijaż to podstawa makijażu.)
  • baza, zaplecze (np. naukowe) [policzalny]
   The research and development base is working with the automobile industry. (Baza badań i rozwoju pracuje z przemysłem samochodowym.)
   Is the needed equipment in the base? (Czy potrzebny sprzęt znajduje się na zapleczu?)
  • baza (np. wojskowa) [policzalny]
   The army relocated base from Afghanistan to Pakistan. (Armia przeniosła bazę z Afganistanu do Pakistanu.)
   Soldiers are in a military base. (Żołnierze są w bazie wojskowej.)
  • baza, podstawowy składnik (jakiejś substancji, leku) [tylko liczba pojedyncza]
   These ingredients are the base for skin care products. (Te składniki są bazą dla produktów do pielęgnacji skóry.)
   What is the base of this dish? (Co jest podstawowym składnikiem tego dania?)
  • baza (w baseballu) [policzalny]
   John reaches the second base. (John dobiega do drugiej bazy.)
   Run to the third base! (Biegnij do trzeciej bazy!)
  • baza, podstawa (systemu liczbowego) termin techniczny [policzalny]
   Can you tell me the base of this logarithm? (Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest podstawa tego logarytmu?)
  • baza (np. podkład, krem BB) [policzalny lub niepoliczalny]
 3. facility ***
 4. station ****
  • baza (np. wojskowa) [policzalny]
   We have to return to the station. (Musimy wrócić do bazy.)
   The station was set on fire by another troop. (Baza została podpalona przez inny oddział.)
 5. groundwork
 6. touchstone
 7. base camp , także: basecamp
  • baza (główny obóz, np. we wspinaczce himalajskiej)
 8. staple *
 9. home base

"baza" — Słownik kolokacji angielskich

base camp kolokacja
 1. base rzeczownik + camp rzeczownik = baza (główny obóz, np. we wspinaczce himalajskiej)
  Bardzo silna kolokacja

  We had to be close to a major base camp.

podobne do "baza" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "baza" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo