"sec" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sec" po angielsku

second ***** , także: sec informal ** , 2nd (skrót) **

Sekundant Ilir Mullaliu
przymiotnik
 1. drugi
  I will give you a second chance. (Dam ci drugą szansę.)
  This is my second job as a computer programmer. (To jest moja druga praca jako programista.)
  Can I get a second sandwich? (Czy mogę dostać drugą kanapkę?)
 2. kolejny, dodatkowy
  This is the second time he does that. (On robi to już kolejny raz.)
  The second portion is unnecessary. (Dodatkowa porcja jest niepotrzebna.)
rzeczownik
 1. sekunda, sek. (skrót) [COUNTABLE]
  It only lasted a couple of seconds. (To trwało tylko kilka sekund.)
  I'll be back in a second. (Będę z powrotem za sekundę.)
  He can run 200 metres in less than 25 seconds. (On potrafi przebiec 200 metrów w mniej niż 25 sekund.)
  It will take around 60 secs. (To zajmie mniej więcej 60 sek.)
  zobacz także: minute
 2. moment, chwila, sekunda informal [COUNTABLE]
  He got there in a second. (On dostał się tam w moment.)
  Just give me a second, okay? (Daj mi chwilę, dobrze?)
  Can you wait a sec? (Czy możesz chwilę poczekać?)
  link synonim: instant
 3. sekundant (np. w boksie) [COUNTABLE]
  I'm looking for a new second for tomorrow's match. (Szukam nowego sekundanta na jutrzejszą walkę.)
  My second isn't here yet, so I can't fight. (Nie ma jeszcze mojego sekundanta, więc nie mogę walczyć.)
 4. druga baza (w grze w baseball) American English informal [UNCOUNTABLE]
  He already passed the second, but can he make it to the third? (On już minął drugą bazę, ale czy da radę dotrzeć do trzeciej?)
  Mark got knocked down before he managed to get to the second. (Mark został powalony, zanim udało mu się dotrzeć do drugiej bazy.)
liczebnik
 1. drugi w kolejności
  He finished the race second. (On skończył wyścig drugi w kolejności.)
  This is the second point of our meeting. (To druga w kolejności kwestia na naszym spotkaniu.)
 2. w drugiej kolejności
  We have to think people first and money second. (Musimy myśleć o ludziach w pierwszej, a o pieniądzach w drugiej kolejności.)
  You should rescue the children first and women second. (Powinieneś ratować najpierw dzieci, a kobiety w drugiej kolejności.)
przysłówek
 1. po drugie
  Second, there is an economic situation we cannot neglect. (Po drugie, mamy sytuację gospodarczą, której nie możemy zaniedbywać.)
  First, we don't have money. Second, we don't need that. (Po pierwsze, nie mamy pieniędzy. Po drugie, nie potrzebujemy tego.)
  zobacz także: secondly
czasownik
 1. popierać, poprzeć
  Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
  I second that motion. (Popieram ten wniosek.)

secretary **** , także: secy. , także: sec. **

rzeczownik
 1. sekretarka [COUNTABLE]
  a person responsible for carrying out administrative tasks
  Please leave a message with my secretary. (Proszę zostawić wiadomość mojej sekretarce.)
  I desperately need a secretary! (Rozpaczliwie potrzebuję sekretarki!)
 2. sekretarz (np. w klubie, komisji) [COUNTABLE]
  I've been a class secretary for two years. (Jestem klasowym sekretarzem od dwóch lat.)
  Who's been elected secretary? (Kto został wybrany sekretarzem?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Powiązane zwroty — "sec"

przymiotnik
demi-sec = półwytrawny (np. o winie)
rzeczownik

powered by  eTutor logo