"popierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popierać" po polsku — Słownik angielsko-polski

popierać

czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. second ***** , także: sec informal ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 3. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 4. reinforce ** , także: reenforce
 5. follow , *****   [TRANSITIVE]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 6. concur
 7. underpin
 8. preapprove
  • pochwalać (coś), popierać (coś), zgadzać się (na coś) z wyprzedzeniem
phrasal verb
 1. back up **
 1. give countenance  
idiom
 1. have someone's back ** , got someone's back , także: got someone's six informal
phrasal verb
 1. back somebody up *
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
 1. be in support of something
czasownik
 1. favour British English , favor American English ***
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!