ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"sprzyjać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzyjać" po polsku

czasownik
 1. aid something ***  
  This weather doesn't aid good mood. (Ta pogoda nie sprzyja dobremu humorowi.)
  These classes aid your advance. (Te zajęcia sprzyjają twojemu rozwojowi.)
 2. further something  
 1. favour something BrE , favor something AmE ***  
 2. be conducive to something  
 3. be favourable to something  
 4. conduce to something

sprzyjać

czasownik
 1. advantage ***
  • faworyzować, sprzyjać [przechodni]
   I don't advantage anybody in this class. (Nie faworyzuję nikogo w tej klasie.)
   The referee advantaged our opponents. (Sędzia sprzyjał naszym przeciwnikom.)
 2. foster something ***
  • sprzyjać (czemuś)
   The weather fosters the growth of flowers. (Pogoda sprzyja rośnięciu kwiatów.)
   The children are involved in group work which fosters learning and collaboration. (Dzieci są zaangażowane w pracę grupową, która sprzyja nauce i współpracy.)
 3. aid ***   [przechodni]
  Our situation aids progress. (Nasza sytuacja sprzyja rozwojowi.)
  These weather conditions do not aid our trek. (Te warunki pogodowe nie sprzyjają naszej wyprawie.)
 4. encourage ****
  • pobudzać, sprzyjać (np. złemu zachowaniu) [przechodni]
   Lack of control encourages bad behaviour. (Brak kontroli sprzyja złemu zachowaniu.)
   I think these games encourage violence. (Myślę, że te gry pobudzają przemoc.)
   Our new boss encourages our personal growth. (Nasza nowa szefowa sprzyja naszemu rozwojowi osobistemu.)
 5. favour BrE , favor AmE ***
  • poprzeć, sprzyjać, ułatwić [przechodni]
   Fortunately, natural selection favours advantageous variations. (Na szczęście selekcja naturalna sprzyja odmianom posiadającym przewagę.)
 6. conduce    AmE oficjalnie