"ally" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ally" po angielsku

ally ***

czasownik
 1. łączyć (np. siły)
  I decided to ally forces with James and do the project together. (Zdecydowałem, że połączę siły z Jamesem i zrobimy projekt razem.)
  We won the war because we allied forces. (Wygraliśmy wojnę, bo połączyliśmy siły.)
 2. sprzymierzać, sprzymierzyć się z kimś
  We should ally against our enemy. (Powinniśmy sprzymierzyć się przeciwko naszemu wrogowi.)
  Our country didn't want to ally with their country. (Nasz kraj nie chciał się sprzymierzyć z ich krajem.)
  zobacz także: team

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. sprzymierzeniec, sojusznik [COUNTABLE]
  a person or organisation ready to help you
  Our allies are across the border. (Nasi sojusznicy są po drugiej stronie granicy.)
  In order to win, we need to find a new ally. (Żeby wygrać musimy znaleźć nowego sojusznika.)
  przeciwieństwo: rival

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo