Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"łączyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łączyć" po polsku

łączyć

obrazek do "mix" po polsku Are You Connecting With Your Child? | Dads Talking
czasownik
 1. combine ***
  • łączyć, mieszać [przechodni/nieprzechodni]
   Combine flour, milk and butter in a bowl. (Wymieszaj mąkę, mleko i masło w misce.)
   Combine all the ingredients in one glass. (Wymieszaj wszystkie składniki w jednej szklance.)
   They've combined their money to buy a house. (Oni połączyli swoje pieniądze, by kupić dom.)
   We have to combine our effort to do that. (Musimy połączyć nasz wysiłek, żeby to zrobić.)
   This genre combines elements of horror and comedy. (Ten gatunek łączy w sobie elementy horroru i komedii.)
 2. mix ****
  • mieszać, łączyć [przechodni/nieprzechodni]
   Mix water with lemon juice. (Pomieszaj wodę z sokiem z cytryny.)
   Mix flour with eggs and sugar. (Połącz mąkę z jajkami i cukrem.)
  • mieszać, łączyć (np. pomysły, style) [przechodni]
   We should mix our ideas and see what we'll get! (Powinniśmy zmieszać nasze pomysły i zobaczyć, co nam wyjdzie!)
   Mix different styles while designing this dress. (Złącz różne style podczas projektowania tej sukienki.)
 3. couple *****
  • parować, łączyć [przechodni]
   I coupled Tom with Mary for the dinner party. (Sparowałem Toma i Mary na uroczysty obiad.)
   We coupled a dining car to the train. (Połączyliśmy wagon restauracyjny z pociągiem.)
 4. link ****
  • łączyć, złączać [przechodni]
   We linked the camera to the computer with a USB cable. (Połączyliśmy aparat z komputerem kablem USB.)
   I was able to link all the facts together. (Byłem w stanie powiązać ze sobą wszystkie fakty.)
   They failed to link the device to a power source. (Nie udało im się podłączyć urządzenia do źródła energii.)
   link synonim: connect
   przeciwieństwo: delink
 5. connect ***
  • łączyć, złączać, przyłączać (fizycznie dwie rzeczy) [przechodni]
   Connect these wires together. (Złącz te kable razem.)
   I think we can connect these two pieces of the jigsaw puzzle. (Myślę, że możemy połączyć te dwa kawałki puzzli.)
   przeciwieństwo: disconnect
  • łączyć, powiązywać (odkryć związek między czymś a czymś) [przechodni]
   I didn't think that those situations were in any way connected. (Nie myślałem, że tamte sytuacje były w jakikolwiek sposób połączone.)
   The detective connected the two information. (Detektyw powiązał ze sobą dwie informacje.)
  • połączyć, łączyć (przez telefon, np. z dyrektorem) [przechodni]
   Can you connect me with your boss? (Czy możesz połączyć mnie z twoim szefem?)
   I can't connect you with the doctor, he is busy now. (Nie mogę cię połączyć z doktorem, jest teraz zajęty.)
   przeciwieństwo: disconnect
  • łączyć (np. dwoje ludzi) [przechodni]
   Music connects people. (Muzyka łączy ludzi.)
   It was love for theater that connected us. (Miłość do teatru była tym, co nas połączyło.)
 6. ally ***
  • łączyć (np. siły)
   I decided to ally forces with James and do the project together. (Zdecydowałem, że połączę siły z Jamesem i zrobimy projekt razem.)
   We won the war because we allied forces. (Wygraliśmy wojnę, bo połączyliśmy siły.)
 7. relate ****
  • łączyć (dwie różne rzeczy), powiązać (coś ze sobą), wykazać związek [przechodni]
   How are these two cases related? (Jak te dwa przypadki są ze sobą powiązane?)
   I can't relate these two events to each other. (Nie potrafię połączyć ze sobą tych dwóch wydarzeń.)
 8. blend **
  • mieszać, przemieszać, łączyć (np. style, dźwięki, pomysły) [przechodni/nieprzechodni]
   We blended our ideas and the final effect was breathtaking. (Połączyliśmy nasze pomysły i efekt końcowy zapierał dech w piersiach.)
   Let's blend their ideas, the result might be interesting. (Połączmy ich pomysły, rezultat może być ciekawy.)
 9. match ***
  • dopasowywać, łączyć [przechodni]
   Match the picture with the right description. (Połącz obrazek z odpowiednim opisem.)
   In task number one you should match a word with its definition. (W zadaniu numer jeden powinniście dopasować słowo do jego definicji.)
 10. bind ***
 11. incorporate ***
  • zawierać (w sobie), obejmować, łączyć (w sobie) [przechodni]
   She incorporates everything we need. (Ona łączy w sobie wszystko, czego potrzebujemy.)
   My duties incorporate meeting with clients and taking care of the accounts. (Moje obowiązki obejmują spotykanie się z klientami i zajmowanie się księgami rachunkowymi.)
 12. marry , ***  
 13. bridge ***
  • przerzucać most, łączyć (coś z czymś) język pisany
   They bridged the lake at 2 points. (Oni przerzucili mosty na jeziorze w 2 miejscach.)
   We bridged the two cliffs. (Połączyliśmy ze sobą dwa urwiska.)
 14. merge , *
 15. join *****
  • złączać, łączyć, spajać (np. części, kawałki) [przechodni]
   You have to join the pieces together with a strong glue. (Należy połączyć ze sobą części przy pomocy mocnego kleju.)
   Help me join these two boards. (Pomóż mi spoić ze sobą te dwie deski.)
 16. fuse *
  • łączyć (idee, obrazy)
   link synonim: merge
 17. consolidate *
 18. interface *
 19. meld  
 20. aggregate *
 21. interconnect
  • łączyć (np. części)
 22. interweave
 23. splice
 24. conflate   oficjalnie
 25. interlock
 26. conjoin , także: cojoin
 27. amalgamate
  • łączyć (np. firmy, partie)
 28. concatenate
 29. compaginate   [przechodni]
 30. consociate
 31. commix
 32. immix
 33. incorpse
 34. alligate dawne użycie

łączyć, łączyć się

czasownik
 1. mix ****
phrasal verb
 1. put somebody through
 2. bring somebody together , także: bring together somebody *
 1. give somebody a line  
czasownik
 1. meet *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Those roads meet near my house. (Tamte drogi łączą się niedaleko mojego domu.)
  Our bodies met in a romantic embrace. (Nasze ciała złączyły się w romantycznym uścisku.)
 2. converge *
  • zbiegać się, zejść, schodzić się, łączyć się
   All the paths converge at the main gate. (Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie.)
   Every winter, my family converges on my grandparents' anniversary. (Każdej zimy, moja rodzina schodzi się na rocznicę moich dziadków.)
 3. communicate **
  • łączyć się (np. pokoje w budynku) [nieprzechodni]
   These two rooms communicate by a hidden passageway. (Te dwa pokoje łączą się przez ukryte przejście.)
   My room communicates with the kitchen. (Mój pokój łączy się z kuchnią.)
 4. connect ***
 5. join *****
 6. coalesce
 7. interconnect
 8. conjoin , także: cojoin  
 9. collocate
 10. interosculate
 11. inosculate
 1. get connected