BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"ułatwić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ułatwić" po polsku

ułatwić

czasownik
 1. ease ***  
  I will ease this task for you. (Ułatwię ci to zadanie.)
  I wanted to ease your life. (Chciałem ułatwić ci życie.)
 2. favour British English , favor American English ***
  • poprzeć, sprzyjać, ułatwić [TRANSITIVE]
   Fortunately, natural selection favours advantageous variations. (Na szczęście selekcja naturalna sprzyja odmianom posiadającym przewagę.)
czasownik
 1. facilitate **
  • ułatwiać, umożliwiać formal [TRANSITIVE]
   to make easy or easier
   All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
   Schools should facilitate and promote physical activity for students. (Szkoły powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.)
   In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade. (Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel.)
 2. simplify *

Powiązane zwroty — "ułatwić"

przymiotnik
łatwy = easy +9 znaczeń
przysłówek
łatwo = easily +2 znaczenia
rzeczownik
łatwość = ease +4 znaczenia
ułatwienie = head start +4 znaczenia
idiom
powiedzenie
łatwizna = easy-peasy +2 znaczenia
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo