BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ułatwiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ułatwiać" po polsku

ułatwiać

czasownik
 1. facilitate **
  • ułatwiać, umożliwiać oficjalnie [przechodni]
   to make easy or easier
   All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
   Schools should facilitate and promote physical activity for students. (Szkoły powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.)
   In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade. (Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel.)
 2. simplify *
czasownik
 1. ease ***  
  I will ease this task for you. (Ułatwię ci to zadanie.)
  I wanted to ease your life. (Chciałem ułatwić ci życie.)
 2. favour BrE , favor AmE ***

powered by  eTutor logo