BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ułatwienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ułatwienie" po polsku

ułatwienie

rzeczownik
 1. head start *
  • fory, ułatwienie
   I'm giving you a head start, Son... because I love you. (Dam ci fory, synu. Ponieważ cię kocham.)
   Could you count to a million and give me a head start? (Możesz policzyć do miliona i dać mi fory?)
   link synonim: leg up
 2. facilitation
 3. facilitator   termin techniczny
  We are installing facilitators for the disabled in our building. (Montujemy w naszym budynku ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.)
 4. easing  
 5. leg up
czasownik
 1. ease ***  
  I will ease this task for you. (Ułatwię ci to zadanie.)
  I wanted to ease your life. (Chciałem ułatwić ci życie.)
 2. favour BrE , favor AmE ***
czasownik
 1. facilitate **
  • ułatwiać, umożliwiać oficjalnie [przechodni]
   to make easy or easier
   All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
   Schools should facilitate and promote physical activity for students. (Szkoły powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.)
   In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade. (Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel.)
 2. simplify *

Powiązane zwroty — "ułatwienie"

przymiotnik
łatwy = easy +10 znaczeń
przysłówek
łatwo = easily +2 znaczenia
rzeczownik
idiom
łatwizna = easy ride +4 znaczenia
powiedzenie
łatwizna = easy-peasy +2 znaczenia
inne
phrasal verb

"ułatwienie" — Słownik kolokacji angielskich

head start kolokacja
 1. head rzeczownik + start rzeczownik = fory, ułatwienie
  Bardzo silna kolokacja

  Now he was too old to run, even with a head start.

powered by  eTutor logo