"wsparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsparcie" po polsku

wsparcie

Phone Support
rzeczownik
 1. support *****
  • wsparcie, pomoc [UNCOUNTABLE]
   backing
   All I want from you is some support. (Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.)
   He gained widespread support. (On zyskał szerokie wsparcie.)
   We were not fully convinced, but finally he won our support. (Nie byliśmy całkowicie przekonani, ale w końcu on zyskał nasze wsparcie.)
   zobacz także: favour
  • wsparcie, współczucie [UNCOUNTABLE]
   He was depressed, and he needed some support. (On był w depresji i potrzebował wsparcia.)
   Your support means a lot to me, thank you. (Twoje wsparcie dużo dla mnie znaczy, dziękuję.)
  • obsługa, wsparcie (np. techniczne) [UNCOUNTABLE]
   Contact tech support if the problem persists. (Skontaktuj się ze wsparciem technicznym jeżeli problem będzie się powtarzał.)
   He works in Walmart's technical support. (On pracuje w obsłudze technicznej Walmartu.)
  • wsparcie, posiłki (wojska) [UNCOUNTABLE]
   I requested air support. (Poprosiłem o wsparcie powietrzne.)
   The support is on its way. (Posiłki są w drodze.)
 2. aid ***
  • pomoc, wsparcie [UNCOUNTABLE]
   help, something that provides assistance
   The government promised to give aid to the developing countries. (Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.)
   Humanitarian aid is really required in this area. (Pomoc humanitarna jest naprawdę potrzebna na tym obszarze.)
  • wsparcie [UNCOUNTABLE]
   Without her aid we wouldn't have been able to finish this project. (Bez jej pomocy nie moglibyśmy ukończyć tego projektu.)
   We need aid. We can't do this on our own. (Potrzebujemy wsparcia. Nie zrobimy tego sami.)
 3. assistance ***
  • wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś) [UNCOUNTABLE]
   I appreciate your assistance. (Doceniam twoją pomoc.)
   People, whose houses were destroyed by the hurricane, need great financial assistance. (Ludzie, których domy zostały zniszczone przez huragan, potrzebują dużego wsparcia finansowego.)
   link synonim: leg up
 4. advocacy **
  • wsparcie, poparcie, obrona [UNCOUNTABLE]
   I do not like their advocacy of gun rights. (Nie podoba mi się ich wsparcie dla prawa posiadania broni.)
 5. help ***** , także: halp slang   [UNCOUNTABLE]
  He turned out to be a great help to me. (On okazał się być dla mnie ogromnym wsparciem.)
  My help is crucial to my children. (Moje wsparcie jest istotne dla moich dzieci.)
 6. encouragement *
  • zachęta, wsparcie [UNCOUNTABLE]
   The family should be a place of relief, support and encouragement for its members. (Rodzina powinna być dla swoich członków miejscem zapewniającym ulgę, wsparcie oraz zachętę do działania.)
 7. sympathy **   [UNCOUNTABLE]
  After she lost her baby, I gave her my sympathy. (Po tym, jak ona straciła dziecko, dałem jej moje wsparcie.)
 8. relief ***
 9. backing *
  • wsparcie, poparcie (szczególnie pomoc finansowa) [UNCOUNTABLE]
   Without your backing, we won't be able to afford the project. (Bez pańskiego wsparcia nie będzie nas stać na ten projekt.)
 10. backup *  
  We will call you if we need backup. (Zadzwonimy do was jeżeli będziemy potrzebować wsparcia.)
 11. booster *
 12. alignment * , także: alinement
  • współpraca, sojusz, wsparcie
   Our alignment with NATO remains in effect. (Nasza współpraca z NATO jest nadal aktywna.)
 13. hand *****
 14. rock , ****
  • opoka, ostoja, wsparcie informal
   You are my rock and I know that I can count on you. (Jesteś moją ostoją i wiem, że mogę na ciebie liczyć.)
   You've always been my rock, hero and protector. (Zawsze byłeś moim wsparciem, bohaterem i opiekunem.)
 15. sustenance
 16. handmaiden , handmaid
 17. furtherance
 18. succour British English , succor American English
 19. backstop
 20. assist ***
  • pomoc (np. finansowa), wsparcie American English
   He wrote the story with an assist from a friend. (Napisał tę historię z pomocą przyjaciela.)
 21. leg up
idiom
 1. shoulder of support  
to help support Friends of To make your donation to make a donation too.
czasownik
 1. support *****   [TRANSITIVE]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 3. aid ***
  • pomagać, wspierać [TRANSITIVE]
   The charity organisation aids people in need. (Organizacja charytatywna wspiera ludzi w potrzebie.)
   The doctor aided her mentally. (Lekarz wspierał ją psychicznie.)
 4. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 5. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [TRANSITIVE]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 6. encourage ****
 7. assist ***
 8. reinforce ** , także: reenforce
 9. sustain **
 10. stand behind *
 11. comfort ***
 12. patronize , patronise British English
 13. underpin
 14. backstop
 15. succour British English , succor American English
 16. make a donation
 17. underprop
 18. big up
phrasal verb
 1. back up **
 2. bolster up
 3. plug for somebody
idiom
 1. shore up
 2. strike a blow for something
 1. lend support
phrasal verb
 1. stand by somebody **
 2. get behind somebody   informal
  Remember that I will always get behind you when you need it. (Pamiętaj, że zawsze cię wesprę, kiedy będziesz tego potrzebował.)
 3. pull for somebody  
 4. rally round , rally around
idiom
 1. have someone's back ** , got someone's back , także: got someone's six informal
 2. stand with someone *
 3. take somebody's part
czasownik
 1. prop **   [TRANSITIVE]
  He used a wooden board to prop up the stage. (On użył drewnianej deski, aby podeprzeć scenę.)
czasownik
 1. bolster *

powered by  eTutor logo