"pielęgnować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pielęgnować" po polsku

pielęgnować

czasownik
 1. foster ***
  • pielęgnować, rozwijać, wspierać (np. rozwój, współpracę) [przechodni]
   to encourage and support
   My parents never fostered my decisions. (Moi rodzice nigdy nie wspierali moich decyzji.)
   We are trying to foster his talents. (Staramy się rozwijać jego talenty.)
 2. nurture *
  • wychowywać, pielęgnować [przechodni]
   I'm not quite sure how to nurture this particular plant. (Nie jestem do końca pewna jak pielęgnować tę roślinkę.)
  • pielęgnować, żywić, czuwać nad czymś [przechodni]
   Let us nurture the inherent power of our economy to keep it renewing itself. (Czuwajmy nad wewnętrzną siłą naszej gospodarki, aby ona sama mogła się odnawiać.)
 3. attend ****
  • pielęgnować, opiekować się [przechodni]
   I can't come to the party. I have to attend my baby. (Nie mogę iść na imprezę. Muszę opiekować się moim dzieckiem.)
   The bitch attends her puppies. (Suka opiekuje się swoimi szczeniakami.)
 4. cherish
 5. pamper
 6. nurse , ***
phrasal verb
 1. attend to somebody *

Powiązane zwroty — "pielęgnować"

rzeczownik
pielęgniarka = nurse +3 znaczenia
pielęgnacja = maintenance +1 znaczenie
pielęgniarstwo = nursing +1 znaczenie
pielęgnowanie = conditioning +3 znaczenia
pielęgniarz = male nurse +2 znaczenia
przymiotnik
pielęgnacyjny = nursing +1 znaczenie
czasownik
idiom
inne

powered by  eTutor logo