BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wychowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wychowywać" po polsku

wychowywać

czasownik
 1. rear ***   [przechodni]
  My grandma reared me after my parents' death. (Moja babcia mnie wychowywała po śmierci moich rodziców.)
  They reared five sons. (Oni wychowali pięciu synów.)
 2. nurture *
  • wychowywać, pielęgnować [przechodni]
   I'm not quite sure how to nurture this particular plant. (Nie jestem do końca pewna jak pielęgnować tę roślinkę.)
 3. raise *****
  • wychowywać (dzieci)  AmE [przechodni]
   I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
   I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
   She raised her children well. (Ona dobrze wychowała swoje dzieci.)
   I don't want to raise my daughter alone. (Ja nie chcę sam wychowywać mojej córki.)
 4. breed **
 5. civilize AmE , civilise BrE
phrasal verb
 1. bring up somebody ** , także: bring somebody up

powered by  eTutor logo