"raise" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "raise" po angielsku — Słownik polsko-angielski

raise *****

czasownik
 1. wznosić, podnosić [TRANSITIVE]
  He raised his feet off the floor. (On podniósł stopy z ziemi.)
  Raise the glasses to Mary and John. (Wznieśmy toast za Mary i Johna.)
  Don't raise your voice, okay? (Nie podnoś głosu, dobrze?)
 2. podwyższać [TRANSITIVE]
  They said they would raise our payments. (Mówią, że podwyższą nasze płace.)
  We want to raise the standard of our hotel. (Chcemy podwyższyć standard naszego hotelu.)
 3. zbierać (pieniądze na jakiś cel) [TRANSITIVE]
  We are raising money for sick children. (Zbieramy pieniądze na chore dzieci.)
  I am raising money for a concert. (Zbieram pieniądze na koncert.)
 4. podnosić, poruszać (temat) [TRANSITIVE]
  I need to raise this subject in the meeting. (Muszę poruszyć ten temat na spotkaniu.)
  Don't raise that subject. It is rather thorny. (Nie poruszaj tego tematu. Jest on raczej drażliwy.)
 5. wywoływać [TRANSITIVE]
  I hope they're not raising any trouble. (Mam nadzieję, że oni nie wywołują żadnych problemów.)
  The news raised an unexpected reaction. (Wiadomość wywołała nieoczekiwaną reakcję.)
 6. unosić (np. wzrok, brwi) [TRANSITIVE]
  She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
  I raised my eyebrows in surprise. (Uniosłam brwi w zdumieniu.)
 7. wychowywać American English [TRANSITIVE]
  I didn't raise you like that! (Nie wychowałem cię w ten sposób!)
  I've done my best to raise the two of you. (Zrobiłem co w mojej mocy, żeby wychować was dwoje.)
  link synonimy: bring up somebody, rear
 8. hodować [TRANSITIVE]
  He raised cattle on his farm. (On hodował bydło na swojej farmie.)
  My aunt still raises hens. (Moja ciocia wciąż hoduje kury.)
  link synonim: grow
 9. zbierać (np. ludzi) [TRANSITIVE]
  Their protest has raised a crowd. (Ich protest zebrał tłum.)
  Let's raise in front of the building. (Zbierzmy się przed budynkiem.)
 10. przebijać, podnosić, podbijać (np. stawkę) [TRANSITIVE]
  I'm raising the stakes. (Przebijam stawkę.)
  He raised my offer and won the auction. (Przebił moją ofertę i wygrał aukcję.)
 11. nawiązywać łączność [TRANSITIVE]
  I am trying to raise a connection with the HQ. (Próbuję nawiązać łączność z centrum dowodzenia.)
  We have raised the connection with the aliens. (Nawiązaliśmy łączność z obcymi.)
 12. wskrzesić old use [TRANSITIVE]
  Jesus raised people from the dead. (Jezus wskrzeszał ludzi z martwych.)
  No magic can raise the dead. (Żadna magia nie jest w stanie wskrzesić umarłych.)
 13. budować formal [TRANSITIVE]
  This building is going to be raised for the next three months. (Ten budynek będzie budowany przez następne trzy miesiące.)
  A new school is being raised in our town. (W naszym mieście buduje się nową szkołę.)
 14. podnosić (ton głosu)
  Don't raise your voice at me! (Nie podnoś na mnie głosu!)
  He has never raised his voice at me like that before. (On nigdy wcześniej nie podniósł tak na mnie głosu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rise British English ***
raise American English *

rzeczownik
 1. podwyżka
  an increase in your salary, typically based on performance
  The boss gave him a raise. (Szef dał mu podwyżkę.)
  He got promoted to a manager and got a rise. (On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. wychowywać kogoś (np. dziecko)
  She raised her children well. (Ona dobrze wychowała swoje dzieci.)
  I don't want to raise my daughter alone. (Ja nie chcę sam wychowywać mojej córki.)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "raise"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
idiom
inne
kolokacje